Program društva

 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje danes deluje na področju desetih občin Šaleške in Zgornje Savinjske doline: Mestna občina Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče in Solčava.

 

Je samostojna, neprofitna, nestrankarska invalidska organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu ter si prizadeva za enakopraven položaj in pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih.

 

V društvo se ljudje vključujejo prostovoljno in trenutno je evidentiranih približno 400 članov in članic. Večina od vključenih so odrasle osebe z okvaro sluha.


Društvo je za člane na nek način njihov drugi dom. Omogoča jim razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kulture gluhih, uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje in lažjo integracijo.

 

Gluhota je nevidna invalidnost, saj jo okolica zazna šele ob komunikaciji s posameznikom, ki je zelo otežena. Osebe z okvaro sluha so zato pogosto izrinjene iz družbenega dogajanja, socialni stiki pa so osiromašeni. To pri njih povzroča osamljenost, občutke izolacije in nagibanje k umiku v svoj svet – v svet tišine.


Različne oblike informacijske blokade povzročajo njihovo socialno segregacijo, kar še dodatno povzroča težave na psihosocialnem področju.

 

Temeljni cilj združevanja oseb z okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za enakopravno in čim bolj popolno vključevanje v življenjsko, delovno okolje in družabno življenje ter posredovanje pravilnih in pravočasnih informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti. Vse informacije, izobraževanja in predavanja so tolmačena v slovenski znakovni jezik, za naglušne pa je prostor opremljen z indukcijsko zanko. S tem ustvarjamo pogoje za enakopraven položaj in možnosti za uveljavitev njihovih pravic v širšem družbenem prostoru.

 

V društvu se za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom izvajajo posebni socialni programi in ostali projekti, ki jih uporabniki soustvarjajo in so odsev njihovih posebnih potreb. Z njimi izpolnjujemo zastavljene cilje in poslanstvo društva. Ti programi so naravnani tako, da vsebujejo dodaten vidik, ki ga javne in druge službe ne upoštevajo – to je pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir, poudarek je na individualni pomoči v njim razumljivi komunikaciji ter pomoč pri socialnem vključevanju.

 

Vsebinsko pa programi zagotavljajo varovanje pravic, socialni razvoj, vplivajo na razvoj medčloveških odnosov in na kvaliteto življenja posameznika, njihovih družin, njihovega dostojanstva in neodvisnega življenja. Zato so ti programi dopolnitev storitvam javnih služb in minimalni državni skrbi in jo velikokrat tudi nadomeščajo na številnih področjih življenja in dela.


Z njihovim izvajanjem tudi opozarjamo državne institucije na posledice gluhote: na okrnjeno dostopnost do informacij, na slabo socialno varnost in na težave v rednem izobraževanju, zaposlovanju ter vključevanju v življenjski prostor.