TEČAJ OŽIVLJANJA ZA GLUHE

 

V začetku meseca oktobra smo v društvu izvedli tečaj izvajanja temeljnih postopkov oživljanja za gluhe. Na nas se je obrnil, gospod dr. Matej Strnad, ki je vodja projekta tečaj oživljanja za gluhe. Gre za znanstvenoraziskovalni projekt: Kako naučiti gluhe temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (TPO z AED). Dosedanji protokoli za učenje TPO z AED so narejeni za slišeče ljudi in pri prepoznavanju ljudi v srčnem zastoju je sluh zelo pomemben (npr. prepoznava dihanja s poslušanjem, klic na 112, vizualno ali slušno sledenje navodilom AED,....). Zato so se odločili, da bi bilo potrebno opraviti spremembe in prilagoditve osnovnega protokola za učenje oživljanja za gluhe. Še prej pa morajo po društvih izvesti delavnice in pridobiti podatke.


V društvu sta nas obiskala dr. Matej Strnad in dr. Vida Vrečar. Na začetku delavnice sta s pomočjo vprašalnikov preverila koliko gluhi poznajo temeljne postopke oživljanja in uporabo AED. Sledil je teoretični del, kjer smo spoznali kako izvajati tpo. Gluhi pa so potem še v praksi, na lutkah, tudi preizkusili pridobljeno znanje.


Tovrstna predavanje so za gluhe izjemno pomembna in koristna. Veseli pa smo, da bomo pripomogli tudi k določenim pozitivnim spremembam na tem področju.

 

Urška Jakop