SAMOPOMOČNA SKUPINA NAGLUŠNIH

 

V SREDO, 24.4.2019 OB 15.30 URI, VABLJENI NA SREČANJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ NAGLUŠNIH

LETOVANJE

 

IZŠEL JE RAZPIS ZA LETOVANJE V POLETNEM ČASU, ROK PRIJAVE JE 20.5.2019

OBVESTILA

 

V PONEDELJEK, 1.4.2019 IN PETEK, 5.4.2019, BO DRUŠTVO ZARADI OBVEZNOSTI ZAPRTO


V ČETRTEK 4.4. OB 16.00 VABLJENI V CENTER RINKA V SOLČAVO NA PREDAVANJE O OKVARI SLUHA


V PETEK 5.4. OD 9.00 VABLJENI V VELENJKO, KJER SE BOMO PREDSTAVILI NA STOJNICI


V SOBOTO 6.4. OD 9.00 DO 12.00 VABLJENI NA PRIREDITEV VELENJE MESTO ZDRAVJA

 

VABILO

 


Vabimo vas na srečanje skupine za samopomoč naglušnih, ki bo v mesecu MARCU in sicer:


V SREDO 27. MARCA 2019, OB 15.30 URI.

 


Vljudno vabljeni!

 

VABILO NA PREDAVANJE O DIABETIČNIH STOPALIH

 

 

KDAJ: SREDA, 27.3.2019 OB 16.00 V PROSTORIH DRUŠTVA

 

PREDAVALA BO PREDSEDNICA DRUŠTVA DIABETIKOV, GA. ROMANA PRAPROTNIK.

 

Vljudno vabljeni!


VABILO

 

V skladu z 42. členom Statuta MDGN Velenje sklicujem redni letni zbor članov MDGN Velenje,

ki bo 20. marca 2019 ob 16. uri v seminarskih prostorih Mladinskega hotela Velenje,

na Efenkovi 61 v Velenju (v neposredni bližini društva).  

Vljudno vabljeni, da se zbora članov udeležite.

 

 

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev in pozdrav gostov
2.  Izvolitev delovnih teles zbora članov:

       - delovnega predsedstva
       - zapisnikarja
       - overovateljev zapisnika
       - verifikacijske komisije

3.   Sprejem dnevnega reda in poslovnika za delo zbora članov

4.   Delovno poročilo o izvajanju programov društva v letu 2018

5.   Finančno poročilo za leto 2018

6.   Poročilo nadzornega odbora

7.   Poročilo inventurne komisije

8.   Poročilo verifikacijske komisije

9.   Razprava po poročilih in sprejem poročil

10. Sprejem pravilnikov
      - Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu
      - Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
      - Pravilnik promocije zdravja na delovnem mestu
11.  Delovni in finančni plan za leto 2019, 2020

12.  Razno in zaključek       

 

Lep pozdrav!

Predsednik MDGN Velenje
Franc Forštner