LETOVANJE

 

IZŠEL JE RAZPIS ZA LETOVANJE V POLETNEM ČASU, ROK PRIJAVE JE 20.5.2019

OBVESTILA

 

V PONEDELJEK, 1.4.2019 IN PETEK, 5.4.2019, BO DRUŠTVO ZARADI OBVEZNOSTI ZAPRTO


V ČETRTEK 4.4. OB 16.00 VABLJENI V CENTER RINKA V SOLČAVO NA PREDAVANJE O OKVARI SLUHA


V PETEK 5.4. OD 9.00 VABLJENI V VELENJKO, KJER SE BOMO PREDSTAVILI NA STOJNICI


V SOBOTO 6.4. OD 9.00 DO 12.00 VABLJENI NA PRIREDITEV VELENJE MESTO ZDRAVJA

 

VABILO

 


Vabimo vas na srečanje skupine za samopomoč naglušnih, ki bo v mesecu MARCU in sicer:


V SREDO 27. MARCA 2019, OB 15.30 URI.

 


Vljudno vabljeni!

 

VABILO NA PREDAVANJE O DIABETIČNIH STOPALIH

 

 

KDAJ: SREDA, 27.3.2019 OB 16.00 V PROSTORIH DRUŠTVA

 

PREDAVALA BO PREDSEDNICA DRUŠTVA DIABETIKOV, GA. ROMANA PRAPROTNIK.

 

Vljudno vabljeni!


VABILO

 

V skladu z 42. členom Statuta MDGN Velenje sklicujem redni letni zbor članov MDGN Velenje,

ki bo 20. marca 2019 ob 16. uri v seminarskih prostorih Mladinskega hotela Velenje,

na Efenkovi 61 v Velenju (v neposredni bližini društva).  

Vljudno vabljeni, da se zbora članov udeležite.

 

 

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev in pozdrav gostov
2.  Izvolitev delovnih teles zbora članov:

       - delovnega predsedstva
       - zapisnikarja
       - overovateljev zapisnika
       - verifikacijske komisije

3.   Sprejem dnevnega reda in poslovnika za delo zbora članov

4.   Delovno poročilo o izvajanju programov društva v letu 2018

5.   Finančno poročilo za leto 2018

6.   Poročilo nadzornega odbora

7.   Poročilo inventurne komisije

8.   Poročilo verifikacijske komisije

9.   Razprava po poročilih in sprejem poročil

10. Sprejem pravilnikov
      - Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu
      - Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
      - Pravilnik promocije zdravja na delovnem mestu
11.  Delovni in finančni plan za leto 2019, 2020

12.  Razno in zaključek       

 

Lep pozdrav!

Predsednik MDGN Velenje
Franc Forštner

RAZPIS ZA BREZPLAČNO LETOVANJE SOCIALNO OGROŽENIH

 

DO 27.3.2019 ZBIRAMO PRIJAVE SOCIALNO OGROŽENIH ČLANOV ZA 4 DNEVNO BREZPLAČNO LETOVANJE V KRANJSKI GORI V MESECU MAJU

PREDNOST IMAJO TISTI, KI ŠE NISO LETOVALI.