Kultura gluhih

 

Kratek opis vsebine programa:

Kultura je področje, kjer se lahko osebe z okvaro sluha udejstvujejo, popestrijo dogajanje in pokažejo svoje izrazne sposobnosti. V Sloveniji je dobila poseben pomen s priznanjem znakovnega jezika. Druženje s sebi enakimi, pridobivanje informacij, izmenjave izkušenj so za osebe z okvaro sluha izrednega pomena, saj so sproščeni in pozabijo na svoje težave. Zaradi komunikacijskih ovir gluhe in naglušne osebe težje sodelujejo z ostalimi amaterskimi gledališkimi skupinami. Program obsega vključevanje v kulturne aktivnosti, pripravo gledaliških predstav, deklamacij, obeleževanje pomembnih kulturnih in ostalih dogodkov, razne ustvarjalne delavnice in predavanja. Člani se udeležijo gledališke in filmske delavnice. Gledališka skupina »Graščaki« ob različnih priložnostih pripravi krajše gledališke predstave, sodelujejo tudi na gledališkem festivalu gluhih. Organiziramo prireditve ob kulturnih praznikih, dnevu žena, ob zaključku leta pripravimo kratek kulturni program. Sodelujemo s knjižnico in kulturnim domom. Program zajema tudi kulturne in strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Člani se udeležujejo kulturnih prireditev ostalih društev in Mednarodnega dneva gluhih, v okviru katerega se javnost opozori na nevidno invalidnost in na probleme te populacije. Kulturo gluhih pa skušamo prikazati tudi na prireditvah lokalne skupnosti.

Namen in cilj programa:

Kulturna ustvarjalnost gluhih je posebna oblika izražanja njihove kulture z uporabo znakovnega jezika in se usmerja v gledališče, ples, filmsko in foto ustvarjalnost. Kulturni programi so pomembni za izobrazbeni in družbeni razvoj gluhih. Namen programa je omogočiti članom z okvaro sluha udejstvovanje na kulturnih prireditvah, razvijanje talenta, možnost kulturnega izražanja in boljšo prepoznavnost kulture gluhih v družbi. Cilj programa je izražanje umetniških sposobnosti, povečevati splošno razgledanost in druženje s sebi enakimi. Duhovno in estetsko bogatijo, obenem pa razvijajo veščine in prirojen talent. Hkrati spodbujajo uporabo slovenskega znakovnega jezika, odkrivajo njegovo lepoto in izrazne možnosti.


S programom se opozarja javnost na nevidno invalidnost- gluhoto in kulturo gluhih.