Rekreacija in šport

 

Kratek opis vsebine programa:

Rekreacija in šport sta ena izmed glavnih oblik preživljanja družabnega življenja oseb z okvaro sluha v prostem času. Sta edino področje, kjer lahko gluhi, naglušni in gluhoslepi skoraj enakovredno merijo svoje moči s slišečimi vrstniki. Šport je pomembna oblika medsebojnega druženja, preko njega se lažje povezujejo s slišečo populacijo. Zadovoljene so potrebe po igri, razvedrilu, sprostitvi in gibanju.


Program zajema različne športne panoge, krepitev psihofizične kondicije, organizacijo državnih prvenstev in sodelovanje na njih, prijateljska srečanja (tradicionalni ribolov), meddruštvena tekmovanja, udeležba na drugih prijateljskih tekmovanjih, rekreativni in planinski pohodi, plavanje, balinanje, tenis, keglanje. Veliko pozornosti namenjamo rekreaciji in druženju v naravi. Vsako leto je društvo organizator državnega prvenstva v eni izmed športnih panog ter meddruštvenega tekmovanje v ribolovu. V jesensko- zimskem času pa tedensko potekajo treningi članov v športni dvoran. Preko vseh teh aktivnosti je uporabnikom omogočeno medsebojno druženje s sebi enakimi.

 

Namen in cilj programa:

Športno- rekreativna aktivnost je za osebe z okvaro sluha veliko večjega pomena kot za slišeče. Dobri športni rezultati in fizična kondicija krepijo samozavest in pozitivno vplivajo na splošno počutje. Z vključitvijo v program je zagotovljena tudi aktivna poraba prostega časa.


Cilji programa so: socializacija, integracija v slišeče kolje, ohranjanje in izboljšanje zdravja, ohranjanje psiho- fizične kondicije, razvijanje osebne iniciative in vztrajnosti, pridobivanje samozavesti, spoznavanje novih ljudi, prilagajanje družbi in okolici, zadovoljevanje potreb po druženju in s tem sproščanju.