SKRB ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

 
V društvu smo v jesensko- zimski čas med drugim posvetili tudi skrbi za dobro počutje in zdrav življenjski slog. V spomladanskem času smo že imeli nekaj vodenih vadb. Člani so bili nad tem navdušeni in izražena je bila želja, da bi se to nadaljevalo. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da čim več predlogov naših članov tudi realiziramo. In seveda smo takoj šli v akcijo. Ker naše društvo pokriva kar 10 občin, kar zajema veliko območje, nekateri zaradi oddaljenosti ne morejo kar naprej prihajati v Velenje, kjer je sedež društva. Tako skušamo čim več aktivnosti izvajati tudi v zgornje savinjski dolini. S športnim društvom T.E.A.M., ki ga vodi Jaka Zajšek, sina naše članice Jane Maier, smo se dogovorili da posebej za naše člane pripravijo vodeno vadbo. Najprej je bilo zanimanje veliko, sedaj pa vadbo redno obiskuje 5 članov. Ker so z vadbo zelo zadovoljni, bomo z njo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Tudi v Velenju smo za naše člane v sodelovanju z zdravstvenim domom Velenje in centrom za krepitev zdravja, organizirali vodeno vadbo. Potekala je v telovadnici na bazenu. Tudi tukaj so člani izrazili željo po nadaljevanju. Potrudili se bomo, da bomo tudi to zadevo realizirali. 
 
Urška Jakop